Májová fiesta

Největší mezinárodní fiesta v ČR.
Každoročně se jí účastní okolo 30ti posádek z ČR, Německa a Francie.

Májová fiesta vznikla před deseti lety jako pokračování Narozeninové fiesty, kterou jsme zde pořádali s Aeronautikem Praha. Po odchodu z letiště Točná a přesídlení do Chotilska jsme se rozhodli pokračovat v pořádání této akce.

Pořádají:

     

Partneři: